miércoles, 14 de abril de 2010

SITCOM

Pràctica num. 3 tercer trimestre curs 2009-10

Guió de ficció
Ara que ja has enllestit el teu projecte d’un guió per a tv en dierecte, prova a fer un projecte del capítol pilot d’una sitcom.

Recupera el guió en anglès de la sèrie “com vaig conèixer la vostra mare” I els apunts del tema.

1. Idea
2. Sinòpsi
3. Guió. Hauràs de seguir totes les indicacions que vàrem llegir a classe, tenint en compte que seràs qualificat pel format i no per l’originalitat del guió.

Has de deixar patent l’estil de la sitcom, nombre de personatges, nombre de sets.

NO OBLIDIS:
digues quines són les trames A, B I C. Recorda’t de deixar els actes inconclusos.
2 actes o més
Les escenes han de ser com a mínim, una de dia I l’altra de nit.
Hi ha d’haver 3 escenaris o sets diferents.
Blocs d’acció
Personatges: 4 de diferents (edats)
Afegeix un for a de pantalla o una veu superopsada.

Si preferixes fer un altre format que no sigui sitcom, pots fer-ho, però no oblidis seguir el format preestablert.

No hay comentarios:

Publicar un comentario