miércoles, 3 de marzo de 2010

Reglament Règim Intern IES Pere Martell

Com a tutora de segon us vull recordar que:

Arribar de 10 a 20 minuts tard suposa una penalització de 0'33 (3 retards són 1 falta)
Arribar més de 20 minuts tard suposa una penalització d'una hora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario