martes, 2 de marzo de 2010

Segona avaluació Realització en TV

Practiques lliurades
Sortida a TV3
Exercici per lliurar i corregir el dilluns 22 de desembre de 2009
Escaleta Berto visión
Preguntes atrezzo i mòbil
Escaleta Wyoming (opcional com a substitutiu Escaleta Berto visión)
Preguntes sobre format preavaluació (Digues quina diferència hi ha entre DEBATS, COL·LOQUIS, ENTREVISTES I TERTÚLIES...)
Pràctica formats TV (CSI, Cor de la Ciutat...)
Treball sobre la HD a la tv

Totes les pràctiques conten igual entre elles. Presentar-les fora de temps o no presentar-les suposa un 0 a la pràctica.

Pràctiques de plató
Tots els alumnes tenen una nota de preparació i execució individual i una de grupal. Es tenen en compte elements com els retards, les faltes d’assistència, la participació en diferents tasques, la motivació...

Teoria. Examen 8 de març de 2010
La unitat mòbil (part Alex)
Classificació tipus d’emissions (directe, diferit...)
La estructuta narrativa
Escenario y utilería
La insoportable levedad del share
Formats televisius i programació (fins on arribem). Ara per ara hem fet els formats informatius i de ficció.
Tota la teoria donada aquesta setmana del 1 al 5 de març.

Podeu trobar els apunts digitals a http://groups.google.com/group/raeperemartell?hl=es

No hay comentarios:

Publicar un comentario